Velikonoce 2013

Postní dobou, věnovanou duchovní přípravě, jsme se přiblížili ke svátkům vzkříšení. Ty nám opět přinášejí možnost zamýšlet se společně nad otázkami života a smrti a přijmout z Božího slova naději a posilu, které nás zbavují strachu a proměňují kvalitu našich … Pokračovat ve čtení

Památka zesnulých 2013

Vážené sestry, vážení bratři, milí přátelé, jako každý rok v tento čas se jistě zastavíte na místech posledního odpočinku svých blízkých, abyste jim v duchu poděkovali za vše, čím se Vám vepsali do srdce, a abyste vzpomněli na jejich život, … Pokračovat ve čtení

Společné modlitby

Po prázdninové přestávce se opět začínáme scházet ke společným modlitebním ztišením, která se budou po dohodě s pravidelnými účastníky tentokrát konat každé úterý od 18:00 hodin. Srdečně zveme, přijďte i vy rozšířit náš kroužek. Modlitba je pro věřícího člověka nepostradatelnou … Pokračovat ve čtení

Vánoční shromáždění

Srdečně zveme na sváteční shromáždění při letošních oslavách narození Spasitele: 24. 12. 22:00 Ekumenická vánoční vigilie 25. 12. 9:00 Hod Boží vánoční – Bohoslužba s VP 26. 12. 10:00 Vánoční slavnost dětí a mládeže 30. 12. 9:00 Díkůvzdání za uplynulý … Pokračovat ve čtení