Vánoční shromáždění 2015

Srdečně zveme na sváteční shromáždění při letošních oslavách narození Spasitele ve Sboru Znovuzrození: 24. 12. Štědrý den – 22:00 Ekumenická vánoční vigilie 25. 12. Hod Boží vánoční – 9:00 Bohoslužba s VP a vánočními zpěvy 27. 12. 9:00 Nedělní bohoslužba s VP … Pokračovat ve čtení

Advent

Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti.   V teologickém smyslu se advent vyznačuje dvojím očekáváním … Pokračovat ve čtení

Opravy v roce 2015

Po celý letošní rok se pokračovalo v opravách objektu klubovny i sboru u klubovny bylo zcela zrekonstruováno venkovní betonové schodiště k horní části pozemku a budovy (práce v hodnotě cca 20 tisíc Kč byla provedena svépomocí za cenu materiálu – … Pokračovat ve čtení

Kalendář Blahoslav 2016

Kalendář Blahoslav 2016, čtení k zamyšlení, poučení i zábavu pro celou rodinu, si můžete zakoupit v našem sboru. Motto: „Co z toho, když oslavujeme veliké skutky minulosti, ale sami nepřinášíme oběti, které budou jednou hodny následování…“ (J. J. Dovala) Kalendář … Pokračovat ve čtení

Památka zesnulých 2015

Vážené sestry, vážení bratři, milí přátelé, jako každý rok v tento čas se jistě zastavíte na místech posledního odpočinku svých blízkých, abyste jim v duchu poděkovali za vše, čím se Vám vepsali do srdce, a abyste vzpomněli na jejich život, … Pokračovat ve čtení

Připomínka Jana Husa v Benešově

V pátek 3. července proběhlo v rámci oslav 600. výročí upálení Mistra Jana Husa pietní shromáždění u pomníku Jana Husa na Husově nám. v Benešově. Zúčastnili se představitelé města Benešova, zástupci benešovských církví i obyvatelé města. Slovo o Janu Husovi pronesl … Pokračovat ve čtení

Slavný den ve Voticích

Ve čtvrtek 25. června zažívala NO CČSH ve Voticích svůj velký den. Při bohoslužbě vedené br. biskupem Davidem Tonzarem přijala svátost kněžského svěcení sestra Kamila Magdaléna Čadová, která jako duchovní působí ve Voticích již několik let. Radostné společenství ve zcela … Pokračovat ve čtení