Bohem požehnaný den v Sázavě

V sobotu 20. února 2016 jsme mohli prožít společně s věřícími z NO CČSH Sázava a mnohými hosty radostné shromáždění ve Sboru opata Prokopa.

Při slavnostní bohoslužbě, vedené bratrem biskupem Tonzarem, přijali nejprve svátost křtu dva noví členové církve – manželé Lenka a Josef. Po té přijal svátost kněžského svěcení bratr Ivan Bařinka, sloužící v této NO již několik let jako kazatel.
Zaplněný sázavský sbor, osvícený zvenku sluncem a zevnitř Boží přítomností, dýchal atmosférou radosti, vzájemného porozumění a vděčnosti Bohu za prožité požehnání.

  • Opravy 2015
Svěcení v Sázavě

Fotografie z udílení svátostí křtu a svěcení kněží ve Sboru opata Prokopa v Sázavě - 20. února 2016

 

Komentáře jsou zakázány.