Byli jsme u toho – II. Sázava

V sobotu 24. června 2017 se církev sešla k tradiční pouti na Sázavě.

Po bohoslužbě sloužené biskupským sborem jsme se mohli účastnit svatebního obřadu absolventů HITS, kteří tento svůj slavný den pojali v duchu husitských tradic nejen v oblasti duchovní, ale i svým oblečením. Obřad vstupu do Svátosti manželství byl veden pražským biskupem Davidem Tonzarem.

Teplé počasí které nás starší vede k únavě a ospalosti překonala svým temperamentním vystoupením romská taneční skupina Gitanne.

Následná soutěž církevních týmů dospělých nemohla mít jiné téma, než „Svatba jak ji neznáte“. Hlavní cenu si odvezlo družstvo z Votic.

Řada soutěžních zastavení a celodenní program pro děti je již při této akci samozřejmostí a dětí se vždy účastní velké množství. Beruška band a Liduščino divadlo zpestřili dětem odpolední program.

Dospělí měli možnost zaposlouchat se do krásné hudby v podání Unplugged Tria, které se zapojilo už do bohoslužeb a provázelo svatební obřad.

V místním kostele jsme prožili meditativní vystoupení Alfréda Strejčka a Štepána Raka „Cesty naděje – 14 zastavení na cestách naděje“. Texty různých autorů nás vedly k zamyšlení nad tím, co je v životě podstatné a důležité, a kytarový doprovod vedl naše úvahy na duchovní hlubinu. Závěrečný přídavek variace na Smetanovu Vltavu, který tóny jedné kytary naplnil prostor kostela zvukem celého symfonického orchestru, byl nezapomenutelným zážitkem.

Na závěr poutě se již menší skupina poutníků sešla ke krátké ekumenické pobožnosti, vedené sestrou Hankou Tonzarovou a místním duchovním správcem. Společné modlitby a zpěvy z Taizé znějící v působivé atmosféře a úžasné akustice krypty Sázavského kláštera nás vyprovodily na cestu domů.

I za tento krásný den buď Bohu dík!

  • Krakovec 2016
Sázavská pouť 2017

Bohoslužba pod širým nebem, husitská svatba, kulturní vystoupení, program pro děti - to a mnohé další jsme mohli prožít na letošní Sázavské pouti CČSH

Komentáře jsou zakázány.