Díkůvzdání za úrodu

V neděli 7. října jsme se sešli k slavnostní bohoslužbě zaměřené ke Dni díkůvzdání za úrodu. V kázání na slova jedné z proseb Modlitby Páně „chléb náš vezdejší dej nám dnes“ zdůraznil br. farář svázanost vědomí vděčnosti za Boží obdarování a kvality duchovního života.

Výzdobu s použitím donesených plodů připravila tradičně sestra Jehličková. Opět jsme měli možnost připomenout si nepřeberné množství a pestrost Božích darů, kterými jsme zahrnováni.

 

Na bohoslužbu navazoval ještě pravidelný Nedělní klub, kde jsme při přátelském posezení a zpěvu křesťanských chvalozpěvů také ochutnali některé z vystavených plodin v netradiční úpravě.

Díky Bohu za jeho dary i za tento krásný den!

Komentáře jsou zakázány.