Společné poděkování za život a dílo Václava Havla

Zveme spoluobčany, kteří se chtějí podělit o svůj zármutek nad odchodem
pana prezidenta Václava Havla a projevit svou vděčnost za jeho
celoživotní zápas a přínos této zemi,

na EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ VE ČTVRTEK 22.12. v 18,30 v kostele u sv. Anny
na Masarykově náměstí v Benešově.

Zváni jsou všichni bez rozdílu církevní příslušnosti či politického
přesvědčení.

Gustaw Sikora, farář církve římskokatolické
Josef Švehla, farář československé církve husitské
Tomáš Trusina, farář českobratrské církve evangelické

Komentáře jsou zakázány.