Opravy v roce 2014

V létě t.r. se započalo s opravami objektu klubovny

 -oprava omítek, nátěr fasády, obnovení nátěrů oken, dveří a ocelových prvků, výměna okapového svodu. Bylo opraveno oplocení pozemku a provedena celková renovace zahradního altánu, který byl již několik let v havarijním stavu. Byl vyměněn také popraskaný okapový svod na zadní části sboru. Všechny tyto práce byly vykonány svépomocí za cenu materiálu. Přišly celkem na cca 20.000,- Kč a hodnota odvedené práce je odhadnuta na cca 50.000,- Kč.

V současné době jsou dokončeny práce na sanaci vlhkého zdiva objektu sboru. Do vánoc bychom rádi měli opravenou část vnitřních omítek a znovu zprovozněnou sborovou kuchyňku a zasedací sálek, aby se NO mohla opět scházet ke všem obvyklým akcím. Na provedení prací byla vyplacena záloha ve výši 35.000,- Kč, doplatek cca 30.000,- bude splatný v březnu 2015.

V příštím roce by měly být provedeny vnější sanační omítky a obnoven nátěr fasády, oken a ocelových konstrukcí, případně vymalovány všechny veřejné vnitřní prostory. Postup prací bude záviset na tom, jak velkou částku dokážeme shromáždit z Vašich darů. Všem, kteří dosud přispěli do účelové sbírky na opravy, upřímě děkujeme.

Komentáře jsou zakázány.