Financování stavby

Rozpočet stavby Sboru Znovuzrození:

Reálný rozpočet stavby dodavatelským způsobem v roce 1984 spočítán na 1.890.000,- Kčs (bez vybavení)


Finanční zdroje:

1983 – 1992

Zahraniční dary 450.000,- Kčs

36.000,- Kčs

Dary členů NO 184.624,- Kčs

Příspěvek Ministerstva kultury 100.000,- Kčs

Půjčka BS (zakoupení objektu) 80.000,- Kčs

Půjčka BS (stavba) 50.000,- Kčs

Dar NO Praha – Staré město 50.000,- Kčs

Dary z CČSH 26.000,- Kčs

Sbírka CČE Benešov 3.700,- Kčs

Celkem ………………………………………980.324,- Kčs

Vydáno:

1983 – 1992

Projekt 34.490,- Kčs

Materiál 449.260,- Kčs

Placené odborné práce 204.636,- Kčs

Placení brigádníci 248.040,- Kčs

Vybavení 43.898,- Kčs

Celkem …………………………………….. 980.324,- Kčs


Výrazný rozdíl mezi rozpočtem a skutečně vydanými prostředky byl pokryt dobrovolnou prací obětavých brigádníků.

 


Stránky

Příspěvky

Kategorie

Mráček s tagy