Brigádníci

Na stavbě nového sboru v letech 1984 – 1992 pracovali:

(Údaje jsou získány ze stavebních deníků, přesný počet odpracovaných hodin nelze zjistit. Den znamená někdy celý den – 8-12 hodin, někdy odpoledne po práci v zaměstnání – jak kdo mohl.)

J. Švehla ………………………………2.190 dní
M. Sysel ………………………………1.980 dní
L. Schut ……………………………….1.830 dní
J. Švehla st. ……………………………1.720 dní
E. Rákosníková ……………………….1.640 dní
K. Zemanová …………………………..530 dní + služby v kanceláři
V. Vondráčková ……………………….530 dní + služby v kanceláři
A. Čermáková …………………………320 dní
H. Marková ……………………………..90 dní
M. Neterda
M. Kladivová
B. Haasová
E. Nigrinová
M. Ošťádal
J. Machková
K. Machková
L. Krumphanzl
J. Verner
V. Verner
E. Švehlová
D. Mašatová
O. Mašatová
O. Mašata
A. Jehlička
V. Čermák
J. Kladiva
K. Votava
J. Bureš
F. Raušer

Placení brigádníci:
J. Farkaš
B. Bilský
Z. Kolman
aj


Stránky

Příspěvky

Kategorie

Mráček s tagy