Historie v datech a jménech

Snahy o vznik nové církve v oblasti Benešova a okolí se datují od srpna 1920.

O založení Československé církve v regionu se zasloužili:

Rudolf Veselý (bývalý strážník), Josef Měchura, Václav Hozr, Ludvík Kubíček, Robert Malina, Antonín Walter, Václav Křehký, Václav Vašák, Marie Snětivá, Fr. Pospíšilová, Bohumila Malinová, Marie Jelínková, M. Pěkná,

14. 12. 1920 zvolen prozatímní výbor:

Robert Malina, Rudolf Veselý, Václav Křehký, Ludvík Kubíček

20.února 1921 na valné hromadě zvolena první Rada starších :

R. Malina, Karel Polák, Dr. Rudolf Přerovský, Burian, Em. Höniger, Jos. Měchura,

K. Rýdl, Fr. Jukl, Em. Příhodová, M. Jelínková, M. Snětivá, M. Křehká

náhradníci: Lud. Kubíček, J. Sysel, Růž. Vejmelková, A. Maršíková, Chlistovská, B. Zemanová, Hradcová, Kohlíčková, Peltrámová, Houdková a další

8.11.1921 zřízen pohřební fond:

Pešková, Marešová, Burian, Burianová

1922 nová Rada starších usiluje o státní schválení obce:

V. Blažek, Vojtěch Pilous, K. Pollak, K. Smrčka, Chlistovský, Trojan, Kunc ml., Flieger, Růžička, Švehla, Škvor, Měchura

8.březen 1923 ustanoven Dramatický kroužek:

Houdek, Košťál, Macháček, Prokšík, Riedl

8.dubna 1923 zvolen nový předseda RS:

V. Otava

Obec je státně schválena 28.5.1924

9.11.1924 se koná ustavující Valná hromada za účasti br. patriarchy Dr. K. Farského.

Zvolena nová RS:

V. Otava, MUDr. R. Přerovský, K. Pollak, P. Prokšík, J. Houdek, Kubíček

Hasil-Bystřice, J. Šíma-Dolní Mrač, Hocek-Popovice, J. Topič- Týnec, Č.Pšenička- Sázava

7.1.1928 ustavena Jednota mládeže CČS:

J. Trojan, Rybák, Hemr, J. Zeman, Pašek, Novák, Platil, Ondráček, Burian,

Vyšourková, Kurelová, Drahotová, Prokšíková

1930 vystupují z RS: J. Svatoš, J. Dráb, S. Blažek

nově zvoleni: Burian, Mjr. Český, Lejhanc

Duben 1930 ustaven stavební odbor pod vedením br. Houdka

Červenec 1930 na vydávání vlastního časopisu Pravdou k životu se podílí:

Czeniek, Trávníček, Pěnička, Prokšík, Vyskočil, Hůrka, Kohlíček, Brázda, Prokšíková

Podzim 1930 změny v RS

Houdek, Kohlíček, Pěnička, Skála, Hemr

Komise pro sepisování kroniky: Skála, Hrdlička, Semín, Burian, Kubíček, kronikář Hůrka

14.červen 1931 členové stavebního výboru:

Houdek, J. Zeman, Brožek, Kudrnová, Kubíček, Jakeš, Kudrna, Žaba,

Skála, Burian, Hemr, Novotný, Trávníček

13.3.1932 členové RS:

Burian Boh., Czeniek Otto, Český Ludvík, Hemr Jan, Houdek Jan, Hůrka Jar., Kohlíček Fr., Krebs,

Pěnička, Prokšík, Sysel, Vyskočil

14. dubna 1933 členové RS:

Houdek, Kohlíček, Český, Pěnička, Prokšík, Majer, Burian, Hemr, Kaucký, Jakeš, Vyskočil, Rýdl ml.,Suchý, Krebs, Chour

Vlastní časopis v nákladu 5000 ks tiskne levně fa. Nigrin

11.února 1934 členové RS:

Houdek, Pěnička, Chour, Burian, st. Kaucký, Jakeš, Skála, Fulín, Tlamichová, Vyskočil, Žemlička, A. Fliegerová, Mayer, Prokšík, Němec

další: Král, Pilný, Koukol, Diviš, Pína, Kudrnová, Kubelová, Novotný, Trávníček, Klika,

Bubník, Hampejzová

10.únor 1935 členové RS:

Houdek, Jakeš, Pěnička, Fulín, Chour, Král, Hůrka, Hošek, Kaucký, Kohlíčková, Smažík, Vyskočil

Náhradníci: Hoeniger, Neterda, Skála, Diviš, Flieger, Hubáček

22.červenec 1936 členové RS:

Smažík, Diviš, Neterda, Král, Novotný, Burian, Kliment, Jakeš, Chour, Vyskočil, Hůrka,

Pěnička, Kaucký, Hoeniger, Fulín, Kohlíčková, Smažíková, Zemanová

28.únor 1937 přizváni do stavebního výboru:

Koprolín, Hruška, Krejčí, Hrdina, Černý, Kula, Hnátek, Sysel,

Holas, Hora, Vondráček, Hronek, stavitel Žaba

26.února 1939 členové RS:

Smažík, Fulín, Neterda, Hůrka, Ludvík, Kubíček, Ptáček, Neufus, Král, Kohlíčková

náhradníci: Vyskočil, Urban, Sysel, Novotný, Balíková

únor 1940 členové RS:

Židlický, Ptáček, Neterda, Mu“ller, Fulín, Podroužek, Urban, Kopecký, Kohlíčková

náhradníci: Smažík, Hess, Novotný, Perníček, Adam, Brunclík

20.září 1942 členové RS:

Zahradník Ant., Brázda Fr.,Dráb Jan, Kubíček Lud., M. Přerovská, Frantlová Anežka,

Koprolín Fr., Skála Josef, Herold Fr.

Náhradníci: Hubáček J., Hnátek J., Černý Fr., Přeučil Rud., Diviš K.,

29.února 1948 z RS vystupují: Herold, Přerovská a J. Novák

přizváni: Kubíček, Žemlička, Pomahač

11.února 1949 noví členové RS

Kočí, Kubíček, Jirásek, Dvořák, Brunclík, Žemlička

1950 členové RS:

Jirásek Kočí, Kubíček, Červenka, Danihelovská, Svoboda, Skořepová, Kočí Fr.,

Vobořil, Hůrka

1951 Sociální odbor:

Heroldová, Matoušková, Frantlová, Černá, Poupětová, Kočová, Součková,

Malá, Kubecová, Tůmová, Hvězdová, Větrovcová, Hocková

1953 členové RS:

Kočí, Jirásek, Kyslíková, Danihelovský, Rákosník, Dvořák, Malý, Vyskočil, Kadeřábek,

Heroldová, Vopálecká

1954 noví členové RS:

Pomahač, Kraif, Doležal, Procházková, Přerovská

5.března 1959 členové RS:

L. Kočí, J. Kubásek, Danihelovský, Přerovská, Malý, Neterda

1961 členové RS:

Rákosník, Kočí, Přerovská, Vopálecká, Malý, Danihelovský. Bednár, Lukšan

28.2.1968 členové RS:

Karel Rákosník, Josef Jirásek, Marie Vopálecká, Marie Přerovská, Karel Hronek, Josef Širůček, Antonín Neterda, Josef Bednář, Antonín Semín, Josef Skála

23.3.1971 členové RS:

K.Rákosník, J.Jirásek, Helena Poupětová, M. Přerovská, J. Bednář, K. Hronek, Václav Zajíček, Jan Kouba, Ladislav Střelka

25.2.1973 členové RS:

J. Jirásek, St. Machula, Ant. Malý, K. Rákosník, M. Přerovská, R. Schutová, M. Sysel, E. Dvořáková, J. Dvořák, J. Kouba

Náhradníci: V. Hrobař, M. Vopálecká, Jar. Kupša

Revizoři: Jan Zach, Ludvík Kočí, Karel Vyskočil, Josef Šalát

27.2.1977 členové RS:

J. Jirásek, J. Zach, M. Sysel, R. Ondráčková, M. Přerovská, R. Schutová, V. Vondráčková, E. Dvořáková, J. Dvořák. V. Budil

Náhradníci: K. Vyskočil, M. Neterda

Revizoři: L. Kočí, Jar. Vytejček

Od roku 1983 během stavby Sboru Znovuzrození pracovali v RS:

Miloslav Neterda, Miroslav Sysel, Růžena Schutová, Emilie Rákosníková, Růžena Ondráčková, Vlasta Vondráčková, Kristina Zemanová, Jarmila Mrkvičková, Helena Marková, Marie Kladivová
 
 

Stránky

Příspěvky

Kategorie

Mráček s tagy