Velikonoce 2013

Postní dobou, věnovanou duchovní přípravě, jsme se přiblížili ke svátkům vzkříšení. Ty nám opět přinášejí možnost zamýšlet se společně nad otázkami života a smrti a přijmout z Božího slova naději a posilu, které nás zbavují strachu a proměňují kvalitu našich životů. Zveme Vás spoluprožívat společenství velikonoční víry ve vzkříšení při shromážděních ve svátečních dnech:

17.4. Zelený čtvrtek

17 h – Slavnost Ustanovení večeře Páně – Pobožnost s VP, křesťanské songy

18.4. Velký pátek

17 h Připomínka Ježíšova ukřižování – Čtení pašijí s duchovními zpěvy

20.4. Hod Boží velikonoční

9 h – Bohoslužba s VP a velikonočními zpěvy


Novoroční ekumenické bohoslužby

Srdečně zveme na

Ekumenické bohoslužby

v rámci dnů modliteb za jednotu křesťanů,

které se konají ve sboru Znovuzrození

(sbor Československé církve husitské v Čechově ulici)

v úterý 21. ledna v 18:00 h.

Kazatelem bude otec Gustaw Sikora, bohoslužbu povede farář Josef Švehla.


Památka zesnulých 2013

Vážené sestry, vážení bratři, milí přátelé,
jako každý rok v tento čas se jistě zastavíte na místech posledního odpočinku svých blízkých, abyste jim v duchu poděkovali za vše, čím se Vám vepsali do srdce, a abyste vzpomněli na jejich život, práci i svědectví víry.
Zveme Vás proto i do společenství církve, kde můžeme památky svých drahých vzpomenout ve smyslu křesťanské víry, kterou jsme od svých předků přijali, tedy s nadějí a posilou, které čerpáme z ujištění Božího slova o vzkříšení a věčném životě.

 

Bohoslužby ke svátku Památky zesnulých

se konají

v benešovském Sboru Znovuzrození

v neděli 3.11. v 9 h

 


Společné modlitby

Po prázdninové přestávce se opět začínáme scházet ke

společným modlitebním ztišením,

která se budou po dohodě s pravidelnými účastníky tentokrát konat

každé úterý od 18:00 hodin.

Srdečně zveme, přijďte i vy rozšířit náš kroužek.

Modlitba je pro věřícího člověka nepostradatelnou „duchovní potravou“.


Vánoční shromáždění

Srdečně zveme na sváteční shromáždění při letošních oslavách narození Spasitele:

24. 12. 22:00 Ekumenická vánoční vigilie

25. 12. 9:00 Hod Boží vánoční – Bohoslužba s VP

26. 12. 10:00 Vánoční slavnost dětí a mládeže

30. 12. 9:00 Díkůvzdání za uplynulý rok

 …                                               ..1. 1. 9:00 Novoroční bohoslužba