Opravy v roce 2014

V létě t.r. se započalo s opravami objektu klubovny

 -oprava omítek, nátěr fasády, obnovení nátěrů oken, dveří a ocelových prvků, výměna okapového svodu. Bylo opraveno oplocení pozemku a provedena celková renovace zahradního altánu, který byl již několik let v havarijním stavu. Byl vyměněn také popraskaný okapový svod na zadní části sboru. Všechny tyto práce byly vykonány svépomocí za cenu materiálu. Přišly celkem na cca 20.000,- Kč a hodnota odvedené práce je odhadnuta na cca 50.000,- Kč.

V současné době jsou dokončeny práce na sanaci vlhkého zdiva objektu sboru. Do vánoc bychom rádi měli opravenou část vnitřních omítek a znovu zprovozněnou sborovou kuchyňku a zasedací sálek, aby se NO mohla opět scházet ke všem obvyklým akcím. Na provedení prací byla vyplacena záloha ve výši 35.000,- Kč, doplatek cca 30.000,- bude splatný v březnu 2015.

V příštím roce by měly být provedeny vnější sanační omítky a obnoven nátěr fasády, oken a ocelových konstrukcí, případně vymalovány všechny veřejné vnitřní prostory. Postup prací bude záviset na tom, jak velkou částku dokážeme shromáždit z Vašich darů. Všem, kteří dosud přispěli do účelové sbírky na opravy, upřímě děkujeme.

Památka zesnulých 2014

Vážené sestry, vážení bratři, milí přátelé,
jako každý rok v tento čas se jistě zastavíte na místech posledního odpočinku svých blízkých, abyste jim v duchu poděkovali za vše, čím se Vám vepsali do srdce, a abyste vzpomněli na jejich život, práci i svědectví víry.
Zveme Vás proto i do společenství církve, kde můžeme památky svých drahých vzpomenout ve smyslu křesťanské víry, kterou jsme od svých předků přijali, tedy s nadějí a posilou, které čerpáme z ujištění Božího slova o vzkříšení a věčném životě.

Bohoslužby ke svátku Památky zesnulých

se konají

v benešovském Sboru Znovuzrození

v neděli 2.11. v 9 h


Kalendář Blahoslav 2015 již v prodeji

Kalendář Blahoslav 2015, čtení k zamyšlení, poučení i zábavu pro celou rodinu,

si již nyní můžete zakoupit v našem sboru.

Tento ročník je tématicky zaměřený na M. J. Husa, postavu významnou nejen pro naši církev, ale i pro širokou veřejnost a celosvětové kulturní a duchovní dědictví. Budeme si připomínat  významné výročí – 600 let od jeho mučednické smrti upálením.
Kalendář je doplněn ilustračními fotografiemi od br. Filipa Štojdla, plzeňského biskupa.
Kalendárium a schématismus s kontakty pro celou církev jsou obvyklou součástí.

Cena 90,- Kč

Nové webové stránky

Vítáme Vás na nových webových stránkách CČSH v Benešově.

Po pěti letech provozu jsme se rozhodli modernizovat vzhled a umístit prezentaci na vlastní doménu. Nová adresa je http://www.ccsh-benesov.cz.

Postupně sem přesuneme všechny informace ze starého webu a rozšíříme je o další z minulosti a především současnosti. Nějaký čas potrvá, než doladíme grafickou úpravu starých příspěvků a dáme do pořádku funkčnost všech odkazů. Děkujeme za trpělivost.

Nově můžete sledovat v pravém sloupci stránek kalendář akcí plánovaných v naší náboženské obci Benešov, ve vikariátu, v pražské diecézi i v celé církvi.


Noc kostelů 23.05.2014 – Program ve Sboru Znovuzrození

Sbor Znovuzrození

Čechova 433, Benešov

Církev československá husitská

21:30 – 22:00 Komentovaná prohlídka sboru

22:00 – 22:50 Křesťanské songy autorů z CČSH

                     Čtení z Husových spisů

22.50 – 23:00 Večerní chvály (modlitba na závěr dne)

Srdečně zveme!

 


Noc kostelů – společný program

Kostel sv. Mikuláše, Na Karlově, Benešov

17.30 – 19.00 Program pro děti na farní zahradě

18.00 – 19.00 Prohlídka zvonic (horní i dolní zvonice na Karlově)

18.45 Zvonění zvonů (horní zvonice)

19.00 – 21.00 „Křesťané v Benešově 2014“

Jak žijeme v Benešově – představení církví (Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Jednota bratrská a Římskokatolická církev) v pásmu filmů, svědectví a hudby

● Společné díky a prosby se zpěvy z Taizé (při svíčkách)

 

21.15 – 23.30 Možnost návštěvy dalších sborů a církví

  • Sbor Jednoty bratrské, Pražská 126 (vstup v budově kadeřnictví)
  • Církev československá husitská, Čechova 433
  • Sbor Českobratrské církve evangelické, Husova 656

 


Velikonoce 2013

Postní dobou, věnovanou duchovní přípravě, jsme se přiblížili ke svátkům vzkříšení. Ty nám opět přinášejí možnost zamýšlet se společně nad otázkami života a smrti a přijmout z Božího slova naději a posilu, které nás zbavují strachu a proměňují kvalitu našich životů. Zveme Vás spoluprožívat společenství velikonoční víry ve vzkříšení při shromážděních ve svátečních dnech:

17.4. Zelený čtvrtek

17 h – Slavnost Ustanovení večeře Páně – Pobožnost s VP, křesťanské songy

18.4. Velký pátek

17 h Připomínka Ježíšova ukřižování – Čtení pašijí s duchovními zpěvy

20.4. Hod Boží velikonoční

9 h – Bohoslužba s VP a velikonočními zpěvy