Památka zesnulých 2013

Vážené sestry, vážení bratři, milí přátelé,
jako každý rok v tento čas se jistě zastavíte na místech posledního odpočinku svých blízkých, abyste jim v duchu poděkovali za vše, čím se Vám vepsali do srdce, a abyste vzpomněli na jejich život, práci i svědectví víry.
Zveme Vás proto i do společenství církve, kde můžeme památky svých drahých vzpomenout ve smyslu křesťanské víry, kterou jsme od svých předků přijali, tedy s nadějí a posilou, které čerpáme z ujištění Božího slova o vzkříšení a věčném životě.

 

Bohoslužby ke svátku Památky zesnulých

se konají

v benešovském Sboru Znovuzrození

v neděli 3.11. v 9 h

 


Společné modlitby

Po prázdninové přestávce se opět začínáme scházet ke

společným modlitebním ztišením,

která se budou po dohodě s pravidelnými účastníky tentokrát konat

každé úterý od 18:00 hodin.

Srdečně zveme, přijďte i vy rozšířit náš kroužek.

Modlitba je pro věřícího člověka nepostradatelnou „duchovní potravou“.


Vánoční shromáždění

Srdečně zveme na sváteční shromáždění při letošních oslavách narození Spasitele:

24. 12. 22:00 Ekumenická vánoční vigilie

25. 12. 9:00 Hod Boží vánoční – Bohoslužba s VP

26. 12. 10:00 Vánoční slavnost dětí a mládeže

30. 12. 9:00 Díkůvzdání za uplynulý rok

 …                                               ..1. 1. 9:00 Novoroční bohoslužba

 


Sbírka na opravu fasády

Rada starších vyhlašuje pokračování

účelové sbírky

na opravu fasády Sboru Znovuzrození

a sanaci vzlínající vlhkosti

Podle rozpočtu potřebujeme shromáždit částku cca 150 tisíc Kč. V minulém roce se sešlo cca 20 tisíc. Budeme vděčni za každou Vámi darovanou částku i za doporučení a kontakt na možné sponzory (firmy a podnikatele) z řad Vašich přátel a známých.

 

MOŽNOSTI PLACENÍ:

Převodem na náš účet číslo: 194620741/0300.

Osobně ve farní kanceláři v návštěvních hodinách nebo po shromáždění.

Připomínáme, že každá částka věnovaná církvi je odčitatelná

v daňovém přiznání (potvrzení na vyžádání vyhotovíme).


Díkůvzdání za úrodu

V neděli 7. října jsme se sešli k slavnostní bohoslužbě zaměřené ke Dni díkůvzdání za úrodu. V kázání na slova jedné z proseb Modlitby Páně „chléb náš vezdejší dej nám dnes“ zdůraznil br. farář svázanost vědomí vděčnosti za Boží obdarování a kvality duchovního života.

Výzdobu s použitím donesených plodů připravila tradičně sestra Jehličková. Opět jsme měli možnost připomenout si nepřeberné množství a pestrost Božích darů, kterými jsme zahrnováni.

 

Na bohoslužbu navazoval ještě pravidelný Nedělní klub, kde jsme při přátelském posezení a zpěvu křesťanských chvalozpěvů také ochutnali některé z vystavených plodin v netradiční úpravě.

Díky Bohu za jeho dary i za tento krásný den!

Společné poděkování za život a dílo Václava Havla

Zveme spoluobčany, kteří se chtějí podělit o svůj zármutek nad odchodem
pana prezidenta Václava Havla a projevit svou vděčnost za jeho
celoživotní zápas a přínos této zemi,

na EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ VE ČTVRTEK 22.12. v 18,30 v kostele u sv. Anny
na Masarykově náměstí v Benešově.

Zváni jsou všichni bez rozdílu církevní příslušnosti či politického
přesvědčení.

Gustaw Sikora, farář církve římskokatolické
Josef Švehla, farář československé církve husitské
Tomáš Trusina, farář českobratrské církve evangelické