Novoroční ekumenické bohoslužby

Srdečně zveme na

Ekumenické bohoslužby

v rámci dnů modliteb za jednotu křesťanů,

které se konají ve sboru Znovuzrození

(sbor Československé církve husitské v Čechově ulici)

v úterý 21. ledna v 18:00 h.

Kazatelem bude otec Gustaw Sikora, bohoslužbu povede farář Josef Švehla.


Památka zesnulých 2013

Vážené sestry, vážení bratři, milí přátelé,
jako každý rok v tento čas se jistě zastavíte na místech posledního odpočinku svých blízkých, abyste jim v duchu poděkovali za vše, čím se Vám vepsali do srdce, a abyste vzpomněli na jejich život, práci i svědectví víry.
Zveme Vás proto i do společenství církve, kde můžeme památky svých drahých vzpomenout ve smyslu křesťanské víry, kterou jsme od svých předků přijali, tedy s nadějí a posilou, které čerpáme z ujištění Božího slova o vzkříšení a věčném životě.

 

Bohoslužby ke svátku Památky zesnulých

se konají

v benešovském Sboru Znovuzrození

v neděli 3.11. v 9 h

 


Společné modlitby

Po prázdninové přestávce se opět začínáme scházet ke

společným modlitebním ztišením,

která se budou po dohodě s pravidelnými účastníky tentokrát konat

každé úterý od 18:00 hodin.

Srdečně zveme, přijďte i vy rozšířit náš kroužek.

Modlitba je pro věřícího člověka nepostradatelnou „duchovní potravou“.


Vánoční shromáždění

Srdečně zveme na sváteční shromáždění při letošních oslavách narození Spasitele:

24. 12. 22:00 Ekumenická vánoční vigilie

25. 12. 9:00 Hod Boží vánoční – Bohoslužba s VP

26. 12. 10:00 Vánoční slavnost dětí a mládeže

30. 12. 9:00 Díkůvzdání za uplynulý rok

 …                                               ..1. 1. 9:00 Novoroční bohoslužba

 


Sbírka na opravu fasády

Rada starších vyhlašuje pokračování

účelové sbírky

na opravu fasády Sboru Znovuzrození

a sanaci vzlínající vlhkosti

Podle rozpočtu potřebujeme shromáždit částku cca 150 tisíc Kč. V minulém roce se sešlo cca 20 tisíc. Budeme vděčni za každou Vámi darovanou částku i za doporučení a kontakt na možné sponzory (firmy a podnikatele) z řad Vašich přátel a známých.

 

MOŽNOSTI PLACENÍ:

Převodem na náš účet číslo: 194620741/0300.

Osobně ve farní kanceláři v návštěvních hodinách nebo po shromáždění.

Připomínáme, že každá částka věnovaná církvi je odčitatelná

v daňovém přiznání (potvrzení na vyžádání vyhotovíme).