Díkůvzdání za úrodu

V neděli 7. října jsme se sešli k slavnostní bohoslužbě zaměřené ke Dni díkůvzdání za úrodu. V kázání na slova jedné z proseb Modlitby Páně „chléb náš vezdejší dej nám dnes“ zdůraznil br. farář svázanost vědomí vděčnosti za Boží obdarování a kvality duchovního života.

Výzdobu s použitím donesených plodů připravila tradičně sestra Jehličková. Opět jsme měli možnost připomenout si nepřeberné množství a pestrost Božích darů, kterými jsme zahrnováni.

 

Na bohoslužbu navazoval ještě pravidelný Nedělní klub, kde jsme při přátelském posezení a zpěvu křesťanských chvalozpěvů také ochutnali některé z vystavených plodin v netradiční úpravě.

Díky Bohu za jeho dary i za tento krásný den!

Společné poděkování za život a dílo Václava Havla

Zveme spoluobčany, kteří se chtějí podělit o svůj zármutek nad odchodem
pana prezidenta Václava Havla a projevit svou vděčnost za jeho
celoživotní zápas a přínos této zemi,

na EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ VE ČTVRTEK 22.12. v 18,30 v kostele u sv. Anny
na Masarykově náměstí v Benešově.

Zváni jsou všichni bez rozdílu církevní příslušnosti či politického
přesvědčení.

Gustaw Sikora, farář církve římskokatolické
Josef Švehla, farář československé církve husitské
Tomáš Trusina, farář českobratrské církve evangelické

Zvolena nová Rada starších

Po pěti letech „dálkové“ správy NO byla v červnu zvolena nová Rada starších. Důvěru věřících dostali ti, kteří NO v minulosti spolehlivě a úspěšně vedli mnoho let a v r. 2006 byli ze svých funkcí bezdůvodně odvoláni.
Rada starších ve složení Miroslav Sysel, Jarmila Jehličková a Alena Radová se po schválení příslušnými úřady nyní ujímá své funkce. V nejbližších dnech bude distribuován informační a pastorační dopis do rodin všech věřících v NO.


Modelová železnice

Hledáme zájemce z řad dětí i tatínků

pro otevření

kroužku modelové železnice.

Prostor sklepní klubovny o ploše cca 20 m2 je před dokončením.


Pište na: ccsh.benesov(zavináč)tiscali.cz

Volejte: 603 323 412


Nabídka pronájmu

NO CČSH v Benešově

nabízí k pronájmu

kancelář 12 m2

s předsíňkou a příslušenstvím.

Vhodné pro účetní, administrativní, obchodní činnost.

Pište na: ccsh.benesov(zavináč)tiscali.cz

Volejte: 603 323 412


Vánoční slavnost dětí a mládeže

Srdečně zveme na
VÁNOČNI SLAVNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE,
která se koná
v sobotu 26. prosince v 10:00 .


Na programu pásmo křestanských songů, kánonů z Taizé a spirituálů, které nám přiblíží vánoční poselství netradičním způsobem.