Vánoční shromáždění 2016

Srdečně zveme na sváteční shromáždění při letošních oslavách narození Spasitele:

24. 12. Štědrý den
– 16:30 Sváteční slovo na benešovském náměstí
– 22:00 Ekumenická vánoční vigilie ve sboru ČCE (Husova ul.)


25. 12. Hod Boží vánoční
– 9:00 Bohoslužba s VP a vánočními zpěvy

  1.  1.  Nový rok
–  9:00 Novoroční bohoslužba s VP

 


Advent

Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti.

 

V teologickém smyslu se advent vyznačuje dvojím očekáváním – slavnosti narození Ježíše Krista a jeho druhého příchodu na konci času. 

O Vánocích chceme oslavit, že Ježíš se narodil v Betlémě, přišel tak na svět, všechny miluje a chce nám pomáhat. Období adventu je přípravou, abychom se nachystali ke slavení tohoto svátku.
A tak advent není jen obdobím pečení, uklízení a zdobení svého domova… je to výzva „uklidit si sám v sobě“ a připravit se v radosti a těšení na Vánoce.

(Podle www.wikipedia.org a www. vira.cz)

Památka zesnulých 2016

Vážené sestry, vážení bratři, milí přátelé,
jako každý rok v tento čas se jistě zastavíte na místech posledního odpočinku svých blízkých, abyste jim v duchu poděkovali za vše, čím se Vám vepsali do srdce, a abyste vzpomněli na jejich život, práci i svědectví víry.
Zveme Vás proto i do společenství církve, kde můžeme památky svých drahých vzpomenout ve smyslu křesťanské víry, kterou jsme od svých předků přijali, tedy s nadějí a posilou, které čerpáme z ujištění Božího slova o vzkříšení a věčném životě.

Bohoslužby ke svátku Památky zesnulých

se konají

v benešovském Sboru Znovuzrození

v neděli 30.10. v 9 h


Společné modlitby

Po letní přestávce máme od úterý 11. října opět možnost  scházet se pravidelně ke společným modlitbám. Setkání se konají každé úterý od 18 hodin.

Přijďte i vy děkovat Bohu za vše, co pro vás dělá, a prosit o pomoc a posilu v konkrétních starostech, které na vás doléhají.

 

Pouť na Sázavě 2016

Dovolujeme si Vás a Vaše rodiny pozvat na tradiční celodenní akci
Pouť na Sázavě
– v sobotu 25.6.2016.

Tento rok se podařilo zajistit mnoho výborných umělců, jako například Hradišťan Jiřího Pavlici či muzikál Jesus Christ Superstar v provedení mladých zpěváků z Brna a mnoho dalších! (více o programu na letáku v příloze).
Pro děti budou připravena zábavná stanoviště, kde se kreativní formou dozvědí něco o životě a době Mistra Jeronýma Pražského a Karla IV., jejichž výročí tento rok slavíme.

Pouť na Sázavě 2016 (dokument pdf)

 

Pozvánka na slavnost Církevní školy ARCHA

Srdečně zveme všechny bývalé i současné žáky, zaměstnance, rodiče i prarodiče, přátele a příznivce
na oslavu

20. výročí založení
Církevní základní a mateřské školy ARCHA

která se koná 

v pátek 24. 6. 2016
v sále kulturního domu v Petroupimi.

Program pro děti od 14:15 h.
Oficiální zahájení slavnosti v 16:00 h.

Pozvánka 20. výročí (dokument pdf)