Památka zesnulých 2016

Vážené sestry, vážení bratři, milí přátelé,
jako každý rok v tento čas se jistě zastavíte na místech posledního odpočinku svých blízkých, abyste jim v duchu poděkovali za vše, čím se Vám vepsali do srdce, a abyste vzpomněli na jejich život, práci i svědectví víry.
Zveme Vás proto i do společenství církve, kde můžeme památky svých drahých vzpomenout ve smyslu křesťanské víry, kterou jsme od svých předků přijali, tedy s nadějí a posilou, které čerpáme z ujištění Božího slova o vzkříšení a věčném životě.

Bohoslužby ke svátku Památky zesnulých

se konají

v benešovském Sboru Znovuzrození

v neděli 30.10. v 9 h


Společné modlitby

Po letní přestávce máme od úterý 11. října opět možnost  scházet se pravidelně ke společným modlitbám. Setkání se konají každé úterý od 18 hodin.

Přijďte i vy děkovat Bohu za vše, co pro vás dělá, a prosit o pomoc a posilu v konkrétních starostech, které na vás doléhají.

 

Pouť na Sázavě 2016

Dovolujeme si Vás a Vaše rodiny pozvat na tradiční celodenní akci
Pouť na Sázavě
– v sobotu 25.6.2016.

Tento rok se podařilo zajistit mnoho výborných umělců, jako například Hradišťan Jiřího Pavlici či muzikál Jesus Christ Superstar v provedení mladých zpěváků z Brna a mnoho dalších! (více o programu na letáku v příloze).
Pro děti budou připravena zábavná stanoviště, kde se kreativní formou dozvědí něco o životě a době Mistra Jeronýma Pražského a Karla IV., jejichž výročí tento rok slavíme.

Pouť na Sázavě 2016 (dokument pdf)

 

Pozvánka na slavnost Církevní školy ARCHA

Srdečně zveme všechny bývalé i současné žáky, zaměstnance, rodiče i prarodiče, přátele a příznivce
na oslavu

20. výročí založení
Církevní základní a mateřské školy ARCHA

která se koná 

v pátek 24. 6. 2016
v sále kulturního domu v Petroupimi.

Program pro děti od 14:15 h.
Oficiální zahájení slavnosti v 16:00 h.

Pozvánka 20. výročí (dokument pdf)

 

Svatodušní svátky 2016

 K bohoslužbě
na svátek seslání Ducha svatého
se sejdeme
ve Sboru Znovuzrození
v neděli 15. května v 9:00 h

Bez Ducha svatého by křesťanství bylo jen hřbitovem

– Bez Ducha svatého by pro nás byl Ježíš jen zajímavou, ale nevýznamnou historickou osobností.
Díky Duchu svatému je i dnes Ježíš živý, ten, který může působit v našich životech.

– Bez Ducha svatého by bylo křesťanství jen hřbitovem.
S Duchem svatým křesťanská víra člověka uschopňuje plnohodnotně žít i ve všech protivenstvích.

– Bez Ducha svatého by byla bible jen učenou knihou.
S Duchem svatým se Bible stává Božím slovem adresovaným do naší konkrétní situace.

– Bez Ducha svatého by bylo zvěstování Božího Slova jen jednou z mnoha informací.
S Duchem svatým se zvěstování stává posilou na cestě životem.

– Bez Ducha svatého by byly svátosti jen zajímavými zvyky, prázdnými rituály, či magií.
S Duchem svatým svátosti zprostředkovávají Boží moc a sílu.

– Bez Ducha svatého by byla liturgie nostalgickým a zajímavým divadlem.
S Duchem svatým se liturgie stává setkáním s Bohem.

– Bez Ducha svatého by byla církev pouhou organizací a institucí.
S Duchem svatým se stává společenstvím a organismem, přinášejícím osvobození a záchranu od zla.

– Bez Ducha svatého by byla charita jen jakousi sociální činností.
S Duchem svatým se charita stává osvobozující pomocí.

Duch svatý se nabízí každému!

(Převzato z www.pastorace.cz)

Velikonoce 2016 ve Sboru Znovuzrození

Postní dobou, věnovanou duchovní přípravě, jsme se přiblížili ke svátkům vzkříšení. Ty nám opět přinášejí možnost zamýšlet se společně nad otázkami života a smrti a přijmout z Božího slova naději a posilu, které nás zbavují strachu a proměňují kvalitu našich životů. Zveme Vás spoluprožívat společenství velikonoční víry ve vzkříšení při shromážděních ve svátečních dnech:

20. 3. Květná neděle

9 h – Bohoslužba s VP a křesťanskými songy

24. 3. Zelený čtvrtek

18 h – Slavnost Ustanovení večeře Páně – Pobožnost s VP, křesťanské songy

25. 3. Velký pátek

18 h Připomínka Ježíšova ukřižování – Čtení pašijí s duchovními zpěvy

27. 3. Hod Boží velikonoční

9 h – Bohoslužba s VP a velikonočními zpěvy

Pozor na změnu času, v neděli 27. 3. vstáváme o hodinu dříve  🙄 !