Velikonoce 2019 ve Sboru Znovuzrození

Postní dobou, věnovanou duchovní přípravě, jsme se přiblížili ke svátkům vzkříšení. Ty nám opět přinášejí možnost zamýšlet se společně nad otázkami života a smrti a přijmout z Božího slova naději a posilu, které nás zbavují strachu a proměňují kvalitu našich životů. Zveme Vás spoluprožívat společenství velikonoční víry ve vzkříšení při shromážděních ve svátečních dnech:

 

18. 4. Zelený čtvrtek

18 h – Slavnost Ustanovení večeře Páně – Pobožnost s VP, křesťanské songy

19. 4. Velký pátek

18 h Připomínka Ježíšova ukřižování – Pašijový příběh ve filmovém zpracování

21. 4. Hod Boží velikonoční

9 h – Bohoslužba s VP a velikonočními zpěvy


Postní doba

Popeleční středou (letos 6. 3.) vstupujeme do postní doby, která má být přípravou na Velikonoce, svátky vzkříšení.

Jak by se tato doba měla lišit od našeho běžného života? V představách většiny lidí je půst spojen s omezením jedení masa či přímo hladověním. Málokdo už ale dokáže vysvětlit, proč se to má dělat. Smyslem půstu vždy bylo něco si odříct, něčeho se vzdát, abychom mohli ve svém životě dát více prostoru Bohu, jehož důležitým nabídkám často nevěnujeme dost pozornosti.
Podoba a obsah postní doby může dnes u každého vypadat i jinak, záleží na naší potřebě a nápaditosti. Každý z nás má v životě něco jiného, co ho od vztahu s Bohem odvádí nebo co potřebuje dostat pod kontrolu.
Tak můžeme během postní doby třeba omezit, nebo úplně vynechat dívání se na televizi, sezení u počítače, bloumání v nákupních centrech, kouření, pití kávy či něco dalšího, co nás jindy svazuje. Čas, který takto vyšetříme, můžeme věnovat třeba četbě Bible nebo jiné duchovní literatury, modlitbě, účasti na životě církve, návštěvě nemocného kamaráda nebo rodinného příslušníka apod. Tímto způsobem věnujeme více času Bohu, což je pravý účel postu.

Jubilejní 20. Sváteční slovo v Benešově

Již po dvacáté se na Štědrý den odpoledne sešli benešovští křesťané se spoluobčany a zástupci vedení města na vánoční akci nazvané Sváteční slovo.
U zrodu této tradice stáli nápadem a prací manželé Anna a Tomáš Fassatiovi ve spolupráci s faráři tří benešovských církví a tehdejším starostou Mojmírem Chromým.  Začátky byly docela skromné, sešel se jen malý hlouček, ale každý rok se počet účastníků zvětšoval a dnes je účast odhadovaná ve stovkách. Považujeme to za dobré znamení, jak si stále více lidí uvědomuje, že vánoční svátky nejsou jen komerční záležitost a konzum, ale že jde především o duchovní hodnoty a mezilidské vztahy.
Přejeme tomuto svátečnímu shromažďování Boží podporu a požehnání do mnoha dalších let!

Text Svátečního slova 2018

Sváteční slovo 2018

 

Vánoční shromáždění 2018

Srdečně zveme na sváteční shromáždění při letošních oslavách narození Spasitele:

23. 12. – 4. adventní neděle
–   9:00 Bohoslužba s VP


24. 12. – Štědrý den
– 16:30 Sváteční slovo na benešovském náměstí

25. 12. Hod Boží vánoční
– 9:00 Bohoslužba s VP a vánočními zpěvy

30. 12. Díkuvzdání za uplynulý rok
– 9:00 Nedělní bohoslužba s VP

  1.  1.  Nový rok
– 9:00 Novoroční bohoslužba s VP

 


Advent


Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti.

V teologickém smyslu se advent vyznačuje dvojím očekáváním – slavnosti narození Ježíše Krista a jeho druhého příchodu na konci času. 

O Vánocích chceme oslavit, že Ježíš se narodil v Betlémě, přišel tak na svět, všechny miluje a chce nám pomáhat. Období adventu je přípravou, abychom se nachystali ke slavení tohoto svátku.
A tak advent není jen obdobím pečení, uklízení a zdobení svého domova… je to výzva „uklidit si sám v sobě“ a připravit se v radosti a těšení na Vánoce.

(Podle www.wikipedia.org a www. vira.cz)

Památka zesnulých 2018

Vážené sestry, vážení bratři, milí přátelé,
jako každý rok v tento čas se jistě zastavíte na místech posledního odpočinku svých blízkých, abyste jim v duchu poděkovali za vše, čím se Vám vepsali do srdce, a abyste vzpomněli na jejich život, práci i svědectví víry.
Zveme Vás proto i do společenství církve, kde můžeme památky svých drahých vzpomenout ve smyslu křesťanské víry, kterou jsme od svých předků přijali, tedy s nadějí a posilou, které čerpáme z ujištění Božího slova o vzkříšení a věčném životě.

Bohoslužby ke svátku Památky zesnulých

se konají

v benešovském Sboru Znovuzrození

v neděli  4.11. v 9 h


100. výročí vzniku republiky

Generální synoda duchovních Církve československé husitské v pondělí 8. října 2018 přijala Poselství ke stoletému výročí naší republiky, které naleznete v plném znění v příloze.
Poselství generální synody duchovních CČSH

Ekumenická rada církví v ČR připravila k tomuto výročí slavnostní shromáždění v Praze „Modlitba za domov“
Modlitba za domov 2018 – plakát

Bohoslužby s připomínkou tohoto významného výročí naší vlasti proběhnou v NO Benešov v neděli 28. 10. 2018 od 9:00 h.
Pozor na ukončení letního času!