Postní doba

Popeleční středou (letos 14. 2.) vstupujeme do postní doby, která má být přípravou na Velikonoce, svátky vzkříšení.

Jak by se tato doba měla lišit od našeho běžného života? V představách většiny lidí je půst spojen s omezením jedení masa či přímo hladověním. Málokdo už ale dokáže vysvětlit, proč se to má dělat. Smyslem půstu vždy bylo něco si odříct, něčeho se vzdát, abychom mohli ve svém životě dát více prostoru Bohu, jehož důležitým nabídkám často nevěnujeme dost pozornosti.
Podoba a obsah postní doby může dnes u každého vypadat i jinak, záleží na naší potřebě a nápaditosti. Každý z nás má v životě něco jiného, co ho od vztahu s Bohem odvádí nebo co potřebuje dostat pod kontrolu.
Tak můžeme během postní doby třeba omezit, nebo úplně vynechat dívání se na televizi, sezení u počítače, bloumání v nákupních centrech, kouření, pití kávy či něco dalšího, co nás jindy svazuje. Čas, který takto vyšetříme, můžeme věnovat třeba četbě Bible nebo jiné duchovní literatury, modlitbě, účasti na životě církve, návštěvě nemocného kamaráda nebo rodinného příslušníka apod. Tímto způsobem věnujeme více času Bohu, což je pravý účel postu.

Sváteční slovo 2017

Již po devatenácté se na Štědrý večer sešli zástupci křesťanských církví se spoluobčany na Masarykově náměstí v Benešově při setkání nazývaném „Sváteční slovo“.

Mohli jsme vyslechnout vánoční poselství evangelia, zamyšlení nad smyslem vánočních svátků i různé pozdravy, přání a poděkování, a přijmout Boží požehnání. Hudebním doprovodem vánočními písněmi a koledami posloužila Schola katolické církve. Před odchodem si všichni zájemci mohli od skautů odnést do svých domovů Betlémské světlo.

Přinášíme několik fotografií na připomínku:

Sváteční slovo 2017

Tradiční štědrovečerní setkání s benešovskými občany na Masarykově náměstí

Vánoční shromáždění 2017

Srdečně zveme na sváteční shromáždění při letošních oslavách narození Spasitele:

24. 12. – 4. adventní neděle, Štědrý den
–   9:00 Bohoslužba s VP
– 16:30 Sváteční slovo na benešovském náměstí


25. 12. Hod Boží vánoční
– 9:00 Bohoslužba s VP a vánočními zpěvy

31. 12. Silvestr, Díkuvzdání za uplynulý rok
– 9:00 Nedělní bohoslužba s VP

  1.  1.  Nový rok
– 9:00 Novoroční bohoslužba s VP

 


Advent

Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti.

 

V teologickém smyslu se advent vyznačuje dvojím očekáváním – slavnosti narození Ježíše Krista a jeho druhého příchodu na konci času. 

O Vánocích chceme oslavit, že Ježíš se narodil v Betlémě, přišel tak na svět, všechny miluje a chce nám pomáhat. Období adventu je přípravou, abychom se nachystali ke slavení tohoto svátku.
A tak advent není jen obdobím pečení, uklízení a zdobení svého domova… je to výzva „uklidit si sám v sobě“ a připravit se v radosti a těšení na Vánoce.

(Podle www.wikipedia.org a www. vira.cz)

Památka zesnulých 2017

Vážené sestry, vážení bratři, milí přátelé,
jako každý rok v tento čas se jistě zastavíte na místech posledního odpočinku svých blízkých, abyste jim v duchu poděkovali za vše, čím se Vám vepsali do srdce, a abyste vzpomněli na jejich život, práci i svědectví víry.
Zveme Vás proto i do společenství církve, kde můžeme památky svých drahých vzpomenout ve smyslu křesťanské víry, kterou jsme od svých předků přijali, tedy s nadějí a posilou, které čerpáme z ujištění Božího slova o vzkříšení a věčném životě.

Bohoslužby ke svátku Památky zesnulých

se konají

v benešovském Sboru Znovuzrození

v neděli  5.11. v 9 h


Opravy sboru téměř dokončeny

Po čtyři roky trvajícím úsilí září náš sbor opět novotou tak, jako v roce 1992, kdy v něm církev po osmileté obtížné přestavbě z původně činžovního domu zahájila svou činnost.

V uplynulých letech prošla stavba celkovou opravou, zahrnující injektáž proti vzlínající vlhkosti, provedení sanačních omítek, ošetření zrezlých ocelových konstrukcí a obnovení všech vnějších i vnitřních nátěrů. Zbývá již jen oprava a nátěr části východního štítu.

Počítali jsme původně s uspořádáním slavnosti k 25. výročí otevření Sboru Znovuzrození, ale protože jsme práce nestihli dokončit k příslušnému termínu (6. června), budeme si muset počkat na další kulaté – 30ti leté výročí  🙂 . Věříme, že barvy nám tentokrát nevyblednou tak rychle jako v minulosti a sbor se tohoto výročí dočká v plné kráse. V každém případě ale platí, že podstatné je to, co je uvnitř, protože „Hospodin hledí k srdci“. A to záleží na každém z nás…

Oprava fasády 2017

Jak jsme Sboru Znovuzrození dali původní podobu

Byli jsme u toho – II. Sázava

V sobotu 24. června 2017 se církev sešla k tradiční pouti na Sázavě.

Po bohoslužbě sloužené biskupským sborem jsme se mohli účastnit svatebního obřadu absolventů HITS, kteří tento svůj slavný den pojali v duchu husitských tradic nejen v oblasti duchovní, ale i svým oblečením. Obřad vstupu do Svátosti manželství byl veden pražským biskupem Davidem Tonzarem.

Teplé počasí které nás starší vede k únavě a ospalosti překonala svým temperamentním vystoupením romská taneční skupina Gitanne.

Následná soutěž církevních týmů dospělých nemohla mít jiné téma, než „Svatba jak ji neznáte“. Hlavní cenu si odvezlo družstvo z Votic.

Řada soutěžních zastavení a celodenní program pro děti je již při této akci samozřejmostí a dětí se vždy účastní velké množství. Beruška band a Liduščino divadlo zpestřili dětem odpolední program.

Dospělí měli možnost zaposlouchat se do krásné hudby v podání Unplugged Tria, které se zapojilo už do bohoslužeb a provázelo svatební obřad.

V místním kostele jsme prožili meditativní vystoupení Alfréda Strejčka a Štepána Raka „Cesty naděje – 14 zastavení na cestách naděje“. Texty různých autorů nás vedly k zamyšlení nad tím, co je v životě podstatné a důležité, a kytarový doprovod vedl naše úvahy na duchovní hlubinu. Závěrečný přídavek variace na Smetanovu Vltavu, který tóny jedné kytary naplnil prostor kostela zvukem celého symfonického orchestru, byl nezapomenutelným zážitkem.

Na závěr poutě se již menší skupina poutníků sešla ke krátké ekumenické pobožnosti, vedené sestrou Hankou Tonzarovou a místním duchovním správcem. Společné modlitby a zpěvy z Taizé znějící v působivé atmosféře a úžasné akustice krypty Sázavského kláštera nás vyprovodily na cestu domů.

I za tento krásný den buď Bohu dík!

Sázavská pouť 2017

Bohoslužba pod širým nebem, husitská svatba, kulturní vystoupení, program pro děti - to a mnohé další jsme mohli prožít na letošní Sázavské pouti CČSH