Pozvánka na slavnost Církevní školy ARCHA

Srdečně zveme všechny bývalé i současné žáky, zaměstnance, rodiče i prarodiče, přátele a příznivce
na oslavu

20. výročí založení
Církevní základní a mateřské školy ARCHA

která se koná 

v pátek 24. 6. 2016
v sále kulturního domu v Petroupimi.

Program pro děti od 14:15 h.
Oficiální zahájení slavnosti v 16:00 h.

Pozvánka 20. výročí (dokument pdf)

 

Svatodušní svátky 2016

 K bohoslužbě
na svátek seslání Ducha svatého
se sejdeme
ve Sboru Znovuzrození
v neděli 15. května v 9:00 h

Bez Ducha svatého by křesťanství bylo jen hřbitovem

– Bez Ducha svatého by pro nás byl Ježíš jen zajímavou, ale nevýznamnou historickou osobností.
Díky Duchu svatému je i dnes Ježíš živý, ten, který může působit v našich životech.

– Bez Ducha svatého by bylo křesťanství jen hřbitovem.
S Duchem svatým křesťanská víra člověka uschopňuje plnohodnotně žít i ve všech protivenstvích.

– Bez Ducha svatého by byla bible jen učenou knihou.
S Duchem svatým se Bible stává Božím slovem adresovaným do naší konkrétní situace.

– Bez Ducha svatého by bylo zvěstování Božího Slova jen jednou z mnoha informací.
S Duchem svatým se zvěstování stává posilou na cestě životem.

– Bez Ducha svatého by byly svátosti jen zajímavými zvyky, prázdnými rituály, či magií.
S Duchem svatým svátosti zprostředkovávají Boží moc a sílu.

– Bez Ducha svatého by byla liturgie nostalgickým a zajímavým divadlem.
S Duchem svatým se liturgie stává setkáním s Bohem.

– Bez Ducha svatého by byla církev pouhou organizací a institucí.
S Duchem svatým se stává společenstvím a organismem, přinášejícím osvobození a záchranu od zla.

– Bez Ducha svatého by byla charita jen jakousi sociální činností.
S Duchem svatým se charita stává osvobozující pomocí.

Duch svatý se nabízí každému!

(Převzato z www.pastorace.cz)

Velikonoce 2016 ve Sboru Znovuzrození

Postní dobou, věnovanou duchovní přípravě, jsme se přiblížili ke svátkům vzkříšení. Ty nám opět přinášejí možnost zamýšlet se společně nad otázkami života a smrti a přijmout z Božího slova naději a posilu, které nás zbavují strachu a proměňují kvalitu našich životů. Zveme Vás spoluprožívat společenství velikonoční víry ve vzkříšení při shromážděních ve svátečních dnech:

20. 3. Květná neděle

9 h – Bohoslužba s VP a křesťanskými songy

24. 3. Zelený čtvrtek

18 h – Slavnost Ustanovení večeře Páně – Pobožnost s VP, křesťanské songy

25. 3. Velký pátek

18 h Připomínka Ježíšova ukřižování – Čtení pašijí s duchovními zpěvy

27. 3. Hod Boží velikonoční

9 h – Bohoslužba s VP a velikonočními zpěvy

Pozor na změnu času, v neděli 27. 3. vstáváme o hodinu dříve  🙄 !


Bohem požehnaný den v Sázavě

V sobotu 20. února 2016 jsme mohli prožít společně s věřícími z NO CČSH Sázava a mnohými hosty radostné shromáždění ve Sboru opata Prokopa.

Při slavnostní bohoslužbě, vedené bratrem biskupem Tonzarem, přijali nejprve svátost křtu dva noví členové církve – manželé Lenka a Josef. Po té přijal svátost kněžského svěcení bratr Ivan Bařinka, sloužící v této NO již několik let jako kazatel.
Zaplněný sázavský sbor, osvícený zvenku sluncem a zevnitř Boží přítomností, dýchal atmosférou radosti, vzájemného porozumění a vděčnosti Bohu za prožité požehnání.

Svěcení v Sázavě

Fotografie z udílení svátostí křtu a svěcení kněží ve Sboru opata Prokopa v Sázavě - 20. února 2016

 

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Na počátku roku 2016 jsme zváni k modlitebnímu společenství a opět ve zcela výjimečném rozsahu. První týden v roce patří Aliančnímu týdnu modliteb. Jeho počátky sahají do poloviny 19. století a tak patří mezi nejstarší ekumenické iniciativy vůbec. Druhou lednovou akcí je již tradiční Týden modliteb za jednotu křesťanů, ke kterému se připojují křesťané z celého světa. Tato iniciativa sice není organizovaná na všech místech ve stejnou dobu, podstatné ale je, že nás spojuje stejná touha po modlitebním společenství v Kristu, a to napříč konfesemi, národnostmi a světadíly.
Naši bratři a sestry z Lotyšska, kteří připravili letošní program, nám tímto vzkazují, že si můžeme připomenout potřebu hlásat evangelium tím nejlepším způsobem – modlitbami. Otevírá se nám tedy úžasná příležitost prožít jednotu ve společenství s Otcem, Synem a Duchem Svatým. Spojme se tedy v modlitbách a přejme si, aby nejen v tomto týdnu, ale po celý rok 2016 platila slova papeže Jana Pavla II., že ekumenismus „není ani pohlcení, ani splynutí, ale setkání v pravdě a lásce“.

Akci v ČR společně zaštiťují Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v ČR

V Benešově se k ekumenické bohoslužbě v rámci této iniciativy sejdeme

ve Sboru Znovuzrození (CČSH – Čechova 433)

v úterý 12. ledna v 18:00 h

 


Vánoční shromáždění 2015

Srdečně zveme na sváteční shromáždění při letošních oslavách narození Spasitele ve Sboru Znovuzrození:

24. 12. Štědrý den
– 22:00 Ekumenická vánoční vigilie

25. 12. Hod Boží vánoční
– 9:00 Bohoslužba s VP a vánočními zpěvy

27. 12. 9:00 Nedělní bohoslužba s VP

  1.  1.  9:00 Novoroční bohoslužba s VP

 


Advent

Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti.

 

V teologickém smyslu se advent vyznačuje dvojím očekáváním – slavnosti narození Ježíše Krista a jeho druhého příchodu na konci času. 

O Vánocích chceme oslavit, že Ježíš se narodil v Betlémě, přišel tak na svět, všechny miluje a chce nám pomáhat. Období adventu je přípravou, abychom se nachystali ke slavení tohoto svátku.
A tak advent není jen obdobím pečení, uklízení a zdobení svého domova… je to výzva „uklidit si sám v sobě“ a připravit se v radosti a těšení na Vánoce.

(Podle www.wikipedia.org a www. vira.cz)