Konec zákazu bohoslužeb

Od neděle 3. května se v Benešově opět konají pravidelné bohoslužby i modlitební večery.

Je nutné dodržovat vládou nařízená hygienická opatření. Podrobnosti ZDE.

Velikonoce v karanténě

Mimo možnosti sledovat aktuální dění v církvi a přenosy bohoslužeb přes internet (viz předcházející příspěvek) budeme mít o nadcházejících svátečních dnech možnost zúčastnit se církevních shromáždění i přes tradiční média:

Bohoslužby CČSH vysílá Český rozhlas 3 – Vltava na Velký pátek v 18:00 h
Bohoslužby CČSH vysílá Česká televize 2 na Svátek Vzkříšení (neděle) v 10:00 h

Velikonoční poselství pražského biskupa Davida Tonzara čtěte ZDE

Postní doba

Popeleční středou (letos 26. 2.) vstupujeme do postní doby, která má být přípravou na Velikonoce, svátky vzkříšení.

Jak by se tato doba měla lišit od našeho běžného života? V představách většiny lidí je půst spojen s omezením jedení masa či přímo hladověním. Málokdo už ale dokáže vysvětlit, proč se to má dělat. Smyslem půstu vždy bylo něco si odříct, něčeho se vzdát, abychom mohli ve svém životě dát více prostoru Bohu, jehož důležitým nabídkám často nevěnujeme dost pozornosti.
Podoba a obsah postní doby může dnes u každého vypadat i jinak, záleží na naší potřebě a nápaditosti. Každý z nás má v životě něco jiného, co ho od vztahu s Bohem odvádí nebo co potřebuje dostat pod kontrolu.
Tak můžeme během postní doby třeba omezit, nebo úplně vynechat dívání se na televizi, sezení u počítače, bloumání v nákupních centrech, kouření, pití kávy či něco dalšího, co nás jindy svazuje. Čas, který takto vyšetříme, můžeme věnovat třeba četbě Bible nebo jiné duchovní literatury, modlitbě, účasti na životě církve, návštěvě nemocného kamaráda nebo rodinného příslušníka apod. Tímto způsobem věnujeme více času Bohu, což je pravý účel postu.

2020 – jubilejní rok církve

Letošní rok žije naše církev ve znamení významného výročí – 100 let od jejího vzniku.

Oslava stých narozenin je v lidském životě úctyhodnou a požehnanou událostí, neboť je to věk, kterého dosahujeme pouze výjimečně.
Pokud jde o církev, pak je zřejmé, že stovka není zas až tak vysokým věkem. Dějiny křesťanské církve zahrnují již dva tisíce let a mnoho církevních společenství dneška své sté narozeniny slavilo dávno před námi. Z tohoto pohledu tedy nejsme století staříci neodvratně spějící k zániku a zapomnění, ale spíše jen takoví křesťanští předškoláci, kteří mají vše ještě před sebou a je mnoho věcí, které se potřebujeme naučit pro plný život víry.
Sté výročí je tedy pro všechny členy církve a jejich blízké příležitostí, abychom přehodnotili svůj pohled na církev, přestali pouze vzpomínat na své neuvěřitelně aktivní a obětavé předky, kteří stáli u jejího zrodu, a začali žít podle jejich vzoru uvědomělý, „dospělý“ život ve víře.

(z kázání k výročí církve -jš-)

Vánoční shromáždění 2019

Srdečně zveme na sváteční shromáždění při letošních oslavách narození Spasitele:

22. 12. – 4. adventní neděle
–   9:00 Bohoslužba s VP


24. 12. – Štědrý den
– 16:30 Vánoční slovo na benešovském náměstí

25. 12. Hod Boží vánoční
– 9:00 Bohoslužba s VP a vánočními zpěvy

29. 12. Díkuvzdání za uplynulý rok
– 9:00 Nedělní bohoslužba s VP

  1.  1.  Nový rok
– 9:00 Novoroční bohoslužba s VP