Vikariátní konference

Setkání pracovníků benešovského vikariátu, tentokrát v Sázavě.

Nedělní bohoslužba

Každou neděli slavíme společně den Kristova vzkříšení. Máme možnost porovnat svůj život s tím, co nám Bůh doporučuje svým Slovem a načerpat posilu pro další dny života u Kristova stolu. Účast na nedělní bohoslužbě je základním projevem i pramenem víry … Pokračovat ve čtení