Opravy sboru téměř dokončeny

Po čtyři roky trvajícím úsilí září náš sbor opět novotou tak, jako v roce 1992, kdy v něm církev po osmileté obtížné přestavbě z původně činžovního domu zahájila svou činnost.

V uplynulých letech prošla stavba celkovou opravou, zahrnující injektáž proti vzlínající vlhkosti, provedení sanačních omítek, ošetření zrezlých ocelových konstrukcí a obnovení všech vnějších i vnitřních nátěrů. Zbývá již jen oprava a nátěr části východního štítu.

Počítali jsme původně s uspořádáním slavnosti k 25. výročí otevření Sboru Znovuzrození, ale protože jsme práce nestihli dokončit k příslušnému termínu (6. června), budeme si muset počkat na další kulaté – 30ti leté výročí  🙂 . Věříme, že barvy nám tentokrát nevyblednou tak rychle jako v minulosti a sbor se tohoto výročí dočká v plné kráse. V každém případě ale platí, že podstatné je to, co je uvnitř, protože „Hospodin hledí k srdci“. A to záleží na každém z nás…

Komentáře jsou zakázány.