Pravidelné akce

Bohoslužby:

– každou neděli v 9:00 h

Nedělní klub:

– každou 1. neděli v měsíci v 10:00 h

Pozvání k modlitbě:

– každé úterý v 18:00 h
(společné modlitební ztišení se zpěvem chval)

Návštěvní hodiny farní kanceláře:

Úterý: 15:00 – 18:00

Středa: 9:00 – 12:00

Čtvrtek: 9:00 – 12:00 (po předchozí domluvě – 603 323 412)

Sběr materiálu pro Diakonii Broumov:

Sběr materiálu byl ukončen, použijte oděvní kontejnery rozmístěné v obci. 


Stránky

Příspěvky

Kategorie

Mráček s tagy