Slavný den ve Voticích

Ve čtvrtek 25. června zažívala NO CČSH ve Voticích svůj velký den.

Při bohoslužbě vedené br. biskupem Davidem Tonzarem přijala svátost kněžského svěcení sestra Kamila Magdaléna Čadová, která jako duchovní působí ve Voticích již několik let. Radostné společenství ve zcela zaplněném Husově sboru vytvořili místní věřící, hosté z okolních i vzdálených náboženských obcí CČSH, zástupci ekumeny, skautů a skautek i sokolské obce.

Po bohoslužbě s kněžským svěcením jsme mohli vyslechnout krátké vystoupení místního pěveckého sboru a Votických pištců. Došlo i na vyhlášení vítězů a ocenění mladých výtvarníků, kteří se zapojili do soutěže pořádané k letošnímu jubilejnímu Husovu roku.

Shromáždění bylo zakončeno slavnostním odhalením Husova kamene, umístěným před krásně opraveným Husovým sborem. Na obojím má největší zásluhu předseda Rady starších br. Václav Šustr.

Děkujeme Bohu za krásně prožité odpoledne a vyprošujeme pro Votickou náboženskou obec i její „novou“ farářku požehnání a hojnost sil pro další dílo na Boží vinici.

  • Výstava CZŠ Archa - 2004

Komentáře jsou zakázány.