Slavný den ve Voticích

Ve čtvrtek 25. června zažívala NO CČSH ve Voticích svůj velký den.

Při bohoslužbě vedené br. biskupem Davidem Tonzarem přijala svátost kněžského svěcení sestra Kamila Magdaléna Čadová, která jako duchovní působí ve Voticích již několik let. Radostné společenství ve zcela zaplněném Husově sboru vytvořili místní věřící, hosté z okolních i vzdálených náboženských obcí CČSH, zástupci ekumeny, skautů a skautek i sokolské obce.

Po bohoslužbě s kněžským svěcením jsme mohli vyslechnout krátké vystoupení místního pěveckého sboru a Votických pištců. Došlo i na vyhlášení vítězů a ocenění mladých výtvarníků, kteří se zapojili do soutěže pořádané k letošnímu jubilejnímu Husovu roku.

Shromáždění bylo zakončeno slavnostním odhalením Husova kamene, umístěným před krásně opraveným Husovým sborem. Na obojím má největší zásluhu předseda Rady starších br. Václav Šustr.

Děkujeme Bohu za krásně prožité odpoledne a vyprošujeme pro Votickou náboženskou obec i její „novou“ farářku požehnání a hojnost sil pro další dílo na Boží vinici.

Pouť na Sázavě 2015

V sobotu 20. června se v areálu Sázavského kláštera konala dnes již tradiční pouť CČSH,

Letos byla samozřejmě zaměřená na osobnost Mistra Jana Husa.

Počasí nám tentokrát moc nepřálo, v pravidelných intervalech nás „osvěžovaly“ vydatné přeháňky. Přesto se nakonec sešlo několik desítek věrných husitů, kteří spolu prožili příjemný den ve společenství.

Součástí slavnostní bohoslužby vedené br. patriarchou Buttou a br. biskupem Tonzarem byl i křest nového člena církve – malého Kryštofa.

Byl představen také nový zvon Jan Hus, který má zanedlouho svým hlasem svolávat věřící do našeho Sboru opata Prokopa v Sázavě.

Sázavská pouť 2015

 

Velikonoce 2015

Postní dobou, věnovanou duchovní přípravě, jsme se přiblížili ke svátkům vzkříšení. Ty nám opět přinášejí možnost zamýšlet se společně nad otázkami života a smrti a přijmout z Božího slova naději a posilu, které nás zbavují strachu a proměňují kvalitu našich životů. Zveme Vás spoluprožívat společenství velikonoční víry ve vzkříšení při shromážděních ve svátečních dnech:

29. 3. Květná neděle

9 h – Bohoslužba s VP a křesťanskými songy

2. 4. Zelený čtvrtek

17 h – Slavnost Ustanovení večeře Páně – Biblická večeře, křesťanské songy

3. 4. Velký pátek

17 h Připomínka Ježíšova ukřižování – Čtení pašijí s duchovními zpěvy

20.4. Hod Boží velikonoční

9 h – Bohoslužba s VP a velikonočními zpěvy

20.4. Hod Boží velikonoční

10 h – Nedělní klub


Jak jsme prožívali vánoce

Pro ty, kteří se z nějakého důvodu nemohli zúčastnit letošních oslav svátku Kristova narození, přinášíme několik snímků ze společných ekumenických akcí.

Nyní v závěru roku se v Praze a okolí koná Pouť důvěry – Evropské setkání mladých, pořádané komunitou Taizé. Neváhejte se přidat k této jedinečné události, další příležitost bude nejdříve za 20 let. Podrobnosti najdete na http://www.farnost-benesov.cz.

 

Vánoce 2014

Jak jsme slavili svátky Kristova narození v roce 2014

Vánoční shromáždění

Srdečně zveme na sváteční shromáždění při letošních oslavách narození Spasitele:

24. 12. 16:30 Vánoční slovo (setkání lidí dobré vůle v Benešově na náměstí)

24. 12. 22:00 Ekumenická vánoční vigilie (Sbor ČCE v Husově ulici)

25. 12.   9:00 Hod Boží vánoční – Bohoslužba s VP

28. 12.   9:00 Díkůvzdání za uplynulý rok

31.12. 23:00 Noční modlitba za mír (s účastníky Pouti důvěry Taizé – v aule Gymnázia)

   1. 1.   9:00 Novoroční bohoslužba

 


Opravy v roce 2014

V létě t.r. se započalo s opravami objektu klubovny

 -oprava omítek, nátěr fasády, obnovení nátěrů oken, dveří a ocelových prvků, výměna okapového svodu. Bylo opraveno oplocení pozemku a provedena celková renovace zahradního altánu, který byl již několik let v havarijním stavu. Byl vyměněn také popraskaný okapový svod na zadní části sboru. Všechny tyto práce byly vykonány svépomocí za cenu materiálu. Přišly celkem na cca 20.000,- Kč a hodnota odvedené práce je odhadnuta na cca 50.000,- Kč.

V současné době jsou dokončeny práce na sanaci vlhkého zdiva objektu sboru. Do vánoc bychom rádi měli opravenou část vnitřních omítek a znovu zprovozněnou sborovou kuchyňku a zasedací sálek, aby se NO mohla opět scházet ke všem obvyklým akcím. Na provedení prací byla vyplacena záloha ve výši 35.000,- Kč, doplatek cca 30.000,- bude splatný v březnu 2015.

V příštím roce by měly být provedeny vnější sanační omítky a obnoven nátěr fasády, oken a ocelových konstrukcí, případně vymalovány všechny veřejné vnitřní prostory. Postup prací bude záviset na tom, jak velkou částku dokážeme shromáždit z Vašich darů. Všem, kteří dosud přispěli do účelové sbírky na opravy, upřímě děkujeme.

Památka zesnulých 2014

Vážené sestry, vážení bratři, milí přátelé,
jako každý rok v tento čas se jistě zastavíte na místech posledního odpočinku svých blízkých, abyste jim v duchu poděkovali za vše, čím se Vám vepsali do srdce, a abyste vzpomněli na jejich život, práci i svědectví víry.
Zveme Vás proto i do společenství církve, kde můžeme památky svých drahých vzpomenout ve smyslu křesťanské víry, kterou jsme od svých předků přijali, tedy s nadějí a posilou, které čerpáme z ujištění Božího slova o vzkříšení a věčném životě.

Bohoslužby ke svátku Památky zesnulých

se konají

v benešovském Sboru Znovuzrození

v neděli 2.11. v 9 h